รู้เรื่องเว็บไซต์เบื้องต้น

Planning

กระบวนการสร้างและออกแบบเว็บมีพื้นฐาน 5 ชั้น คือ Continue reading “รู้เรื่องเว็บไซต์เบื้องต้น” »

การตลาดบนโลกออนไลน์

Online Marketing

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ทำความเข้าใจกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ Continue reading “การตลาดบนโลกออนไลน์” »

ความน่ากลัวบนโลกออนไลน์

Online world

ปัจุบันการใช้โซเชียวบนโลกออนไลน์มีมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นไปไหน อยู่ไหน ทำอะไร คิดอะไร กินอะไร ก็ลงโซเชียวกันหมดจนทำให้เป็นที่นิยมกันในหมู่มาก Continue reading “ความน่ากลัวบนโลกออนไลน์” »

ISP คือการเชื่อมต่อแบบไหน

ISP

ISP เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายะสามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลที่มี Server อยู่ต่างประเทศได้ Continue reading “ISP คือการเชื่อมต่อแบบไหน” »

ISP ตัวช่วยเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์

ISP

หน้าที่บ้างส่วนของ ISP แล้ว หลายคนคงอยากรู้ว่า ISP คืออะไร ISP (Internet Service Provider) Continue reading “ISP ตัวช่วยเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์” »

การบริการสำหรับเว็บไซต์ (เว็บเซิฟเวอร์ )

Web Server

เว็บเซิฟเวอร์ คือ ส่วนของการบริการสำหรับเว็บไซต์ ที่ให้ลูกข่ายได้ใช้เว็บได้โดยปกติ โดยทั่วไป เรามักจะสร้างเว็บด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น ใช้ Dreamweaver, editplus เป็นต้น

Continue reading “การบริการสำหรับเว็บไซต์ (เว็บเซิฟเวอร์ )” »

องค์ประกอบของเว็บไซต์

Hosting

สำหรับองค์ประกอบของเว็บไซต์จะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อเว็บไซต์ในการที่จะประสบผลสำเร็จดัง ที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ โดยทั่วไปประกอบด้วย Continue reading “องค์ประกอบของเว็บไซต์” »

การติดตั้ง IBM HTTP Server

การติดตั้ง IBM HTTP Server

การติดตั้ง IBM HTTP Server เวอร์ชันใหม่ใน ไดเร็กทอรีใหม่มีกระบวนการดังนี้

Continue reading “การติดตั้ง IBM HTTP Server” »

Server คือ ?

Server

Server เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถที่สูง และมีโปรแกรมในที่ค่อยให้บริการกับลูกข่ายที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Server

Continue reading “Server คือ ?” »

จัดหาพื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์

เว็บโฮสติ้ง

    หลังจากได้จดโดเมนเนมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องจัดหาพื้นที่อินเตอร์เน็ต หรือเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)  ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตจะจัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงไว้แบ่งให้บุคคลอื่นเช่า  โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายปี หรือแบบอื่น ๆ

Continue reading “จัดหาพื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์” »

error: Content is protected !!