รู้เรื่องเว็บไซต์เบื้องต้น

web

กระบวนการสร้างและออกแบบเว็บมีพื้นฐาน 5 ชั้น คือ

การวางแผน (planning) เป็นขั้นตอนที่สร้างเว็บจากข้อมูลที่ต้องการนำเสนอมาสร้างเว็บ กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นกำหนดขอบเขตและความต้องการของเว็บ เช่น ขนาดของจองภาพองค์ประกอบและเครื่องมือที่ต้องใช้รวมทั้งขั้นตอนและการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ
web
การวางแผนเบื้องต้นประกอบด้วย

  • กำหนดพื้นที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

กำหนดพื้นที่ติดตั้งเว็บเมื่อสร้างเสร็จ
การออกแบบ เป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลและแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติโดยการลงมือปฏิบัติจัดพิมเนื้อหากำหนดการเชื่อมโยงและลักษณะอื่นที่ใช้ในเว็บจะเน้นการจัดหน้าของเว็บให้สอดคล้อง

การพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการออกแบบและการสร้างโดยเน้นไปที่การตกแต่งและเสริมเครื่องมือต่างๆสำหรับเว็บ เช่น การกำหนดสี ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้เกิดความน่าสนใจและเพิ่มเติมเทคนิคต่างๆ ของโปรแกรมสนับสนุนการสร้างเว็บ

การติดตั้ง (publishing) เป็นขั้นตอนที่จะนำเอาเว็บที่ได้เข้าไปติดตั้งใน wed server เพื่อให้แสดงผลได้ในระบบอินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการอยู่เสมอเมื่อสร้างเว็บเพจ

การบำรุงรักษา (maintenance) เป็นขั้นตอนการประเมินผลและติดตามผล การติดตั้งเว็บไซต์ว่ามีข้อขัดข้องหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บเก่าเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!