Server คือ ?

Server

Server เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถที่สูง และมีโปรแกรมในที่ค่อยให้บริการกับลูกข่ายที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Server

Continue reading “Server คือ ?” »

จัดหาพื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์

เว็บโฮสติ้ง

    หลังจากได้จดโดเมนเนมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องจัดหาพื้นที่อินเตอร์เน็ต หรือเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)  ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตจะจัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงไว้แบ่งให้บุคคลอื่นเช่า  โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายปี หรือแบบอื่น ๆ

Continue reading “จัดหาพื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์” »

หลักการทำงานของ ASP

หลักการทำงานของ ASP

ASP จะทำงานโดยมีตัวแปลและเอ็กซิคิวต์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เรียกการทำงานว่าเป็น Server Side

Continue reading “หลักการทำงานของ ASP” »

CGI คืออะไร ?

CGI

CGI (Common Gateway Interface) คือมาตรฐานสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ในการส่งผ่านคำร้องของจากเว็บบราวเซอร์ (เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกผ่านฟอร์มต่างๆในเว็บเพจ)ไปยังโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างภายใต้มาตรฐาน CGI (CGI Application)

Continue reading “CGI คืออะไร ?” »

Blade Server คือ ?

Blade Server

Blade Server มีดีอะไร Blade Server มีส่วนประกอบหลักอยู่สองส่วนคือ ส่วน อุปกรณ์หลัก ได้แก่ ซีพียู เมมโมรี่ เมนบอร์ด ส่วนที่สองคือ อินฟราสตรัคเจอร์ ได้แก่ เน็ตเวิร์กสวิตช์ ระบบระบายความ ร้อน พาวเวอร์ซับพลาย เควีเอ็มสวิตช์ แซนสวิตช์

Continue reading “Blade Server คือ ?” »

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เซิร์ฟเวอร์

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันไม่จำกัดเฉพาะการใช้ในเครื่องที่มีฐานข้อมูลอยู่เท่านั้น สามารถที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งในการพัฒนาแอพพลิเคชันในการใช้งานงาน สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

Continue reading “การพัฒนาระบบฐานข้อมูล” »