การตลาดบนโลกออนไลน์

Online Marketing

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ทำความเข้าใจกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ Continue reading “การตลาดบนโลกออนไลน์” »

ความน่ากลัวบนโลกออนไลน์

Online world

ปัจุบันการใช้โซเชียวบนโลกออนไลน์มีมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นไปไหน อยู่ไหน ทำอะไร คิดอะไร กินอะไร ก็ลงโซเชียวกันหมดจนทำให้เป็นที่นิยมกันในหมู่มาก Continue reading “ความน่ากลัวบนโลกออนไลน์” »

ISP คือการเชื่อมต่อแบบไหน

ISP

ISP เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายะสามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลที่มี Server อยู่ต่างประเทศได้ Continue reading “ISP คือการเชื่อมต่อแบบไหน” »

รู้เรื่องเว็บไซต์เบื้องต้น

web

กระบวนการสร้างและออกแบบเว็บมีพื้นฐาน 5 ชั้น คือ Continue reading “รู้เรื่องเว็บไซต์เบื้องต้น” »

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เซิร์ฟเวอร์

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันไม่จำกัดเฉพาะการใช้ในเครื่องที่มีฐานข้อมูลอยู่เท่านั้น สามารถที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งในการพัฒนาแอพพลิเคชันในการใช้งานงาน สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

Continue reading “การพัฒนาระบบฐานข้อมูล” »