การบริการสำหรับเว็บไซต์ (เว็บเซิฟเวอร์ )

Web Server

เว็บเซิฟเวอร์ คือ ส่วนของการบริการสำหรับเว็บไซต์ ที่ให้ลูกข่ายได้ใช้เว็บได้โดยปกติ โดยทั่วไป เรามักจะสร้างเว็บด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น ใช้ Dreamweaver, editplus เป็นต้น

Continue reading “การบริการสำหรับเว็บไซต์ (เว็บเซิฟเวอร์ )” »

Server คือ ?

Server

Server เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถที่สูง และมีโปรแกรมในที่ค่อยให้บริการกับลูกข่ายที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Server

Continue reading “Server คือ ?” »

หลักการทำงานของ ASP

หลักการทำงานของ ASP

ASP จะทำงานโดยมีตัวแปลและเอ็กซิคิวต์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เรียกการทำงานว่าเป็น Server Side

Continue reading “หลักการทำงานของ ASP” »