Server คือ ?

Server

Server เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถที่สูง และมีโปรแกรมในที่ค่อยให้บริการกับลูกข่ายที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Server

Continue reading “Server คือ ?” »

Blade Server คือ ?

Blade Server

Blade Server มีดีอะไร Blade Server มีส่วนประกอบหลักอยู่สองส่วนคือ ส่วน อุปกรณ์หลัก ได้แก่ ซีพียู เมมโมรี่ เมนบอร์ด ส่วนที่สองคือ อินฟราสตรัคเจอร์ ได้แก่ เน็ตเวิร์กสวิตช์ ระบบระบายความ ร้อน พาวเวอร์ซับพลาย เควีเอ็มสวิตช์ แซนสวิตช์

Continue reading “Blade Server คือ ?” »

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เซิร์ฟเวอร์

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันไม่จำกัดเฉพาะการใช้ในเครื่องที่มีฐานข้อมูลอยู่เท่านั้น สามารถที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งในการพัฒนาแอพพลิเคชันในการใช้งานงาน สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

Continue reading “การพัฒนาระบบฐานข้อมูล” »