ความน่ากลัวบนโลกออนไลน์

Online world

ปัจุบันการใช้โซเชียวบนโลกออนไลน์มีมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นไปไหน อยู่ไหน ทำอะไร คิดอะไร กินอะไร ก็ลงโซเชียวกันหมดจนทำให้เป็นที่นิยมกันในหมู่มาก Continue reading “ความน่ากลัวบนโลกออนไลน์” »