ISP ตัวช่วยเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์

ISP

หน้าที่บ้างส่วนของ ISP แล้ว หลายคนคงอยากรู้ว่า ISP คืออะไร ISP (Internet Service Provider) Continue reading “ISP ตัวช่วยเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์” »

รู้เรื่องเว็บไซต์เบื้องต้น

web

กระบวนการสร้างและออกแบบเว็บมีพื้นฐาน 5 ชั้น คือ Continue reading “รู้เรื่องเว็บไซต์เบื้องต้น” »

Server คือ ?

Server

Server เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถที่สูง และมีโปรแกรมในที่ค่อยให้บริการกับลูกข่ายที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Server

Continue reading “Server คือ ?” »

จัดหาพื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์

เว็บโฮสติ้ง

    หลังจากได้จดโดเมนเนมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องจัดหาพื้นที่อินเตอร์เน็ต หรือเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)  ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตจะจัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงไว้แบ่งให้บุคคลอื่นเช่า  โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายปี หรือแบบอื่น ๆ

Continue reading “จัดหาพื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์” »

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เซิร์ฟเวอร์

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันไม่จำกัดเฉพาะการใช้ในเครื่องที่มีฐานข้อมูลอยู่เท่านั้น สามารถที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งในการพัฒนาแอพพลิเคชันในการใช้งานงาน สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

Continue reading “การพัฒนาระบบฐานข้อมูล” »