การบริการสำหรับเว็บไซต์ (เว็บเซิฟเวอร์ )

Web Server

เว็บเซิฟเวอร์ คือ ส่วนของการบริการสำหรับเว็บไซต์ ที่ให้ลูกข่ายได้ใช้เว็บได้โดยปกติ โดยทั่วไป เรามักจะสร้างเว็บด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น ใช้ Dreamweaver, editplus เป็นต้น

Continue reading “การบริการสำหรับเว็บไซต์ (เว็บเซิฟเวอร์ )” »

Blade Server คือ ?

Blade Server

Blade Server มีดีอะไร Blade Server มีส่วนประกอบหลักอยู่สองส่วนคือ ส่วน อุปกรณ์หลัก ได้แก่ ซีพียู เมมโมรี่ เมนบอร์ด ส่วนที่สองคือ อินฟราสตรัคเจอร์ ได้แก่ เน็ตเวิร์กสวิตช์ ระบบระบายความ ร้อน พาวเวอร์ซับพลาย เควีเอ็มสวิตช์ แซนสวิตช์

Continue reading “Blade Server คือ ?” »