ISP ตัวช่วยเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์

ISP

หน้าที่บ้างส่วนของ ISP แล้ว หลายคนคงอยากรู้ว่า ISP คืออะไร ISP (Internet Service Provider) Continue reading “ISP ตัวช่วยเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์” »

การบริการสำหรับเว็บไซต์ (เว็บเซิฟเวอร์ )

Web Server

เว็บเซิฟเวอร์ คือ ส่วนของการบริการสำหรับเว็บไซต์ ที่ให้ลูกข่ายได้ใช้เว็บได้โดยปกติ โดยทั่วไป เรามักจะสร้างเว็บด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น ใช้ Dreamweaver, editplus เป็นต้น

Continue reading “การบริการสำหรับเว็บไซต์ (เว็บเซิฟเวอร์ )” »

การติดตั้ง IBM HTTP Server

การติดตั้ง IBM HTTP Server

การติดตั้ง IBM HTTP Server เวอร์ชันใหม่ใน ไดเร็กทอรีใหม่มีกระบวนการดังนี้

Continue reading “การติดตั้ง IBM HTTP Server” »

Server คือ ?

Server

Server เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถที่สูง และมีโปรแกรมในที่ค่อยให้บริการกับลูกข่ายที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Server

Continue reading “Server คือ ?” »

จัดหาพื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์

เว็บโฮสติ้ง

    หลังจากได้จดโดเมนเนมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องจัดหาพื้นที่อินเตอร์เน็ต หรือเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)  ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตจะจัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงไว้แบ่งให้บุคคลอื่นเช่า  โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายปี หรือแบบอื่น ๆ

Continue reading “จัดหาพื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์” »

หลักการทำงานของ ASP

หลักการทำงานของ ASP

ASP จะทำงานโดยมีตัวแปลและเอ็กซิคิวต์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เรียกการทำงานว่าเป็น Server Side

Continue reading “หลักการทำงานของ ASP” »