การตลาดบนโลกออนไลน์

Online Marketing

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ทำความเข้าใจกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ Continue reading “การตลาดบนโลกออนไลน์” »

ISP คือการเชื่อมต่อแบบไหน

ISP

ISP เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายะสามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลที่มี Server อยู่ต่างประเทศได้ Continue reading “ISP คือการเชื่อมต่อแบบไหน” »

ISP ตัวช่วยเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์

ISP

หน้าที่บ้างส่วนของ ISP แล้ว หลายคนคงอยากรู้ว่า ISP คืออะไร ISP (Internet Service Provider) Continue reading “ISP ตัวช่วยเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์” »

รู้เรื่องเว็บไซต์เบื้องต้น

web

กระบวนการสร้างและออกแบบเว็บมีพื้นฐาน 5 ชั้น คือ Continue reading “รู้เรื่องเว็บไซต์เบื้องต้น” »

องค์ประกอบของเว็บไซต์

Hosting

สำหรับองค์ประกอบของเว็บไซต์จะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อเว็บไซต์ในการที่จะประสบผลสำเร็จดัง ที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ โดยทั่วไปประกอบด้วย Continue reading “องค์ประกอบของเว็บไซต์” »