การตลาดบนโลกออนไลน์

Online Marketing

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ทำความเข้าใจกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ Continue reading “การตลาดบนโลกออนไลน์” »

ความน่ากลัวบนโลกออนไลน์

Online world

ปัจุบันการใช้โซเชียวบนโลกออนไลน์มีมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นไปไหน อยู่ไหน ทำอะไร คิดอะไร กินอะไร ก็ลงโซเชียวกันหมดจนทำให้เป็นที่นิยมกันในหมู่มาก Continue reading “ความน่ากลัวบนโลกออนไลน์” »